Луксозни апартаменти София под наем - Cleves

I. Нашата политика

Клийвс ЕООД, Булстат 175238696, със седалище в София, България и адрес на управление ул. „Сан Стефано“ 22, 1000 София, България („ние“, „ние“, „наш“), се ангажира да защитава и уважава вашата поверителност.

Тази политика определя основата, на която обработваме вашите лични данни в качеството ни на администратор на лични данни, както е определено в Общия регламент за защита на данните (ЕС) 2016/679 („ОРЗД“). Моля, прочетете внимателно следното, за да разберете нашите виждания и практики по отношение на вашите лични данни и как ще се отнасяме към тях.

II. Какви лични данни събираме?

Ние можем да събираме лични данни от вас, когато използвате нашия уебсайт, когато сключваме споразумение за услуги, в резултат на вашите отношения с нас или контакт с нашия персонал или клиенти, или по друг начин в хода на нашите бизнес дейности.

В контекста на предоставяне на нашите професионални услуги или по друг начин в хода на нашата професионална дейност ние можем да обработваме следните категории лични данни:

• Обща информация за вас, като вашето име, единен граждански номер (или друг личен идентификационен номер, според случая), индустрия, фирмени данни, длъжност, образование и/или професионален опит, връзка с организация, право на представителство и др.

• Данни за контакт, като вашия имейл адрес, телефонен номер, пощенски адрес, Skype / Viber / WhatsApp ID, LinkedIn профил и др.

• Информация относно нашите договорни отношения, включително подробности за получените инструкции, данни за изпълнение, счетоводство и плащания

• Лични данни, предоставени от или от името на нашите клиенти във връзка с възлагане

• Информация, събрана в хода на използването на нашия уебсайт

• Всякаква друга информация, която сте ни предоставили

Когато изискваме лични данни директно от вас, ние любезно ви молим да ни предоставите всички категории заявени лични данни, тъй като в противен случай не бихме могли да извършим дейностите по обработка, описани в тази Политика за поверителност (включително, може да не сме в състояние да ви предоставим нашите услуги).

Ако ни предоставите лични данни на други физически лица, ние любезно ви молим да им предоставите, преди такова разкриване, информация за основните условия и условия, при които ние ще обработваме техните лични данни в съответствие с тази Политика за поверителност.

III. На какво основаниеползваме личните ви данни?

Ние събираме и обработваме по друг начин Вашите лични данни за различни цели и по различен начин, главно във връзка с предоставянето на нашите професионални услуги. По-специално използваме лични данни:

а) Да предоставяме услугите, поискани от нас

б) Да поддържаме договорни отношения с вас и нашите клиенти

в) Да общува с вас и да предоставя информация, поискана от вас

г) Да изпълним нашите задължения

д) За установяване, упражняване или защита от искове

е) За да ви изпращаме новини, публикации и покани за събития

ж) За легитимни причини, включително изпълняване на нашите търговски дейности, подобряване на нашия уебсайт и наблюдение над ползването му

Услуги

Ние обработваме лични данни в хода и във връзка с договорните отношения с нашите клиенти. Ние обработваме информация за нашите клиенти и техните представители в съответствие с нашите задължения „познайте клиента“, счетоводство, данъци и други.

Директен маркетинг

Ако сте предоставили съгласието си, можем да ви изпратим нестопанска комуникация като новини, публикации и покани за събития. Ние ще обработваме лични данни, които сте ни предоставили в хода на нашата съвместна работа или като следваме линк за абонамент за нашия пощенски списък. Винаги можете да оттеглите съгласието си, като пишете на bozhidar.zahariev@cleves.bg.

Бисквитки и използване на нашия уебсайт

„Бисквитките“ са малки текстови файлове, които се поставят на вашето устройство, когато посещавате уебсайт. Бисквитките се използват широко от собствениците на уебсайтове, за да ги накарат да работят или да работят по-ефективно, както и да предоставят информация за отчитане.

Използваме бисквитки, за да събираме определена информация за посетителите на нашия уебсайт за целите на системната администрация. Това включва подробности за IP адреса на устройството, операционната система и типа на браузъра. В допълнение, нашият уебсайт използва Google Analytics, приложение за анализ на трафика на уебсайт, което предоставя статистика в реално време и анализ на взаимодействието на потребителите и се използва, за да ни помогне да подобрим нашите услуги.

Можете да откажете да приемете бисквитки или да оттеглите съгласието си по всяко време, като изберете подходящите настройки за поверителност на вашия интернет браузър. Тъй като начините, по които можете да направите това, се различават в различните браузъри, моля, посетете менюто за помощ на браузъра си за повече подробности. Моля, обърнете внимание, че ако решите да отхвърлите бисквитки, това може да наруши някои функционалности на нашия уебсайт. За повече информация относно бисквитките, включително как да ги управлявате и изтривате, моля посетете www.allaboutcookies.org

Използвайки нашия уебсайт, без да променяте настройките за поверителност на вашия браузър, вие се съгласявате с използването на бисквитки от нас по описания по-горе начин.

IV. На какво се основава използването на личните Ви данни?

Ние използваме Вашите лични данни на следните основания:

а) За сключване и изпълнение на договор

б) Да спазваме нашите законови задължения

в) Съгласие за изпращане на нестопански съобщения

г) Нашите законни интереси, като например да извършваме нашите бизнес дейности, да подобряваме нашия уебсайт и да наблюдаваме използването му

V. С кого споделяме вашите лични данни?

Можем да разкрием вашите лични данни на обработващи лични данни, действащи от наше име и помагащи ни да постигнем целите на обработката, посочени по-горе, като доставчици на определени услуги (напр. ИТ фирми или агенции за преводи и др.). Тези субекти ще имат договорно задължение за защита на вашите лични данни.

Можем по друг начин да разкрием личните Ви данни на трети страни само ако сме длъжни да го направим, за да спазим законово задължение или ако се изисква за установяването, доказването или защитата на правни становища в съответствие с приложимите закони.

VI. Колко дълго съхраняваме вашите лични данни?

Ние спазваме принципа, че периодът, за който се съхраняват личните данни, е ограничен до строг минимум и личните данни не се съхраняват по-дълго от необходимото за постигане на целите на обработването. Ние ще съхраняваме вашите лични данни за срока на съответното споразумение за услуги и за допълнителен период в съответствие с нашите вътрешни правила и нашите задължения за запазване на данните. Например, съгласно текущото приложимо счетоводно и данъчно законодателство сме задължени да пазим информация приложима към данъчен контрол, одит или финансови провери 10 години, считано от 1 януари от годината след прекратяването на договора за услуги. Стандартно прилагаме 5-годишен срок на съхранение след приключване на активното ползване в съответствие със срока на давност.

Можем да продължим да обработваме личните ви данни за целите на директния маркетинг и да ви изпращаме нестопански съобщения, докато не оттеглите съгласието си.

VII. Вашите права

Имате следните права в съответствие с GDPR:

а) Достъп до лични данни

Имате право да получите потвърждение от нас дали вашите лични данни се обработват или не и ако е така, за достъп до данните и информацията за нашите дейности по обработка. Правото на получаване на копие от личните Ви данни обаче няма да засегне неблагоприятно правата и свободите на другите.

б) Право на коригиране

Имате право да получите от нас поправка на неточни лични данни, отнасящи се до вас, и да попълните непълни лични данни.

в) Право на изтриване („право да бъдеш забравен“)

Имате право да получите от нас изтриването на вашите лични данни и ние имаме задължението да изтрием вашите лични данни без ненужно забавяне, когато се прилагат определени основания (напр. когато личните данни вече не са необходими по отношение на целите, за които са били събрани).

Възможно е да има случаи, при които правото ви на изтриване не може да бъде упражнено и обработката ще бъде необходима:

• за упражняване на правото на свобода на изразяване и информация;

• за спазване на задължение, което изисква обработка от законодателството на Европейския съюз или България, на което сме подчинени, или за изпълнението на задача, изпълнена в обществен интерес, или при упражняване на официална власт, поверена ни;

• за установяване, упражняване или защита на искове.

г) Право на ограничаване на обработката

Имате право да получите от нас ограничение на обработката, когато се прилага едно от следните:

• оспорвате точността на вашите лични данни за период, който ни позволява да проверим точността на вашите лични данни;

• обработката е незаконна и вие се противопоставяте на изтриването на личните ви данни и вместо това поискате ограничението на тяхното използване;

• ние вече не се нуждаем от вашите лични данни за целите на обработката, но вие ги изисквате за установяване, упражняване или защита на искове;

• възразили сте срещу обработването в очакване на проверката дали нашите законни основания отменят вашите.

д) Право на преносимост на данните

Имате право да получавате вашите лични данни, които сте ни предоставили, в структуриран, често използван и машинно четим формат и имате право да предавате тези данни на друг администратор без наша пречка, доколкото обработката се извършва от автоматизирано средство и се основава на вашето съгласие или на договор.

е) Право на възражение

Имате право по всяко време да възразите на основания, свързани с вашата конкретна ситуация, срещу обработването на вашите лични данни. Повече няма да обработваме личните данни, освен ако не демонстрираме убедителни законни основания за обработването, които отменят вашите интереси, права и свободи или за установяване, упражняване или защита на искове. При ползване на личните данни за директен маркетинг имате правото на възражение по всяко едно време.

ж) Право да оттеглите съгласието си

Винаги можете да оттеглите съгласието си, свързано с директен маркетинг, като пишете на bozhidar.zahariev@cleves.bg. Оттеглянето на вашето съгласие няма да повлияе на законосъобразността на обработката въз основа на съгласието преди такова оттегляне.

з) Право на подаване на жалба до надзорен орган

Имате право да подадете жалба до надзорен орган, ако смятате, че сме нарушили GDPR при обработката на личните ви данни (за България надзорният орган е Комисията за защита на личните данни - www.cpdp.bg).

VIII. Как да упражните правата си и да се свържете с нас?

За да упражните правата си във връзка с обработването на личните ви данни или ако имате някакви коментари, въпроси и искания, свързани с обработката на вашите лични данни, моля свържете се с нас на bozhidar.zahariev@cleves.bg или 22, ул. „Сан Стефано, 1000 София, България.

Ние ще предоставим информация за предприетите действия въз основа на вашите искания в рамките на 30 дни от получаването на писменото ви искане. Този период може да бъде удължен с два месеца, когато е необходимо, като се вземе предвид сложността и броят на исканията. В този случай ще бъдете информирани за всяко подобно удължаване в рамките на един месец от получаването на вашето искане, заедно с причините за забавянето.

IX. Как защитаваме личните ви данни?

Ние ще предприемем всички разумно необходими стъпки, за да гарантираме, че вашите лични данни се третират сигурно и в съответствие с GDPR.

Приложихме достатъчни технически и организационни мерки, за да гарантираме, че личните Ви данни ще бъдат защитени от случайно или незаконно или неоторизирано унищожаване, загуба, изменение, разкриване или достъп.

X. Промени в нашата Политика за поверителност

Всички промени, които можем да направим в нашата Политика за поверителност в бъдеще, ще бъдат публикувани на нашия уебсайт.

Последна актуализация: 23 октомври 2020 г.

Предлагаме краткосрочно настаняване.

Нашите имоти са красиво обзаведени и са с отлично местоположение в София.
Кажете ни Вашите изисквания и очаквания!