: History of Sofia via YouTube
History of Sofia via YouTube

History of Sofia via YouTube

On YouTube there's an interesting home-made film about the history of Sofia.

It was recorded by Englishman Terry Randall, now a citizen of Sofia.

Terry’s film covers the city’s main historical sites and puts each into its historical context.

  Всички новини
Предлагаме краткосрочно настаняване.

Нашите имоти са красиво обзаведени и са с отлично местоположение в София.
Кажете ни Вашите изисквания и очаквания!