Новини от „Клийвс“: На гребена на вълната на икономическата криза
На гребена на вълната на икономическата криза

На гребена на вълната на икономическата криза

В условията на глобална икономическа криза, България е сред отличниците, които се справят поразително добре. Страната е на 5то място по икономически растеж и на второ по най-ниска публична задлъжнялост.

Публичните финанси се контролират добре: бюджетният дефицит се очаква да бъде около 1.7% от БВП през 2012 – сравнено с 2.5% през 2011.

Разбира се, карината съвсем не е идеална . Вътрешното потребление още не се е стабилизирало и не е достигнало нивата от преди кризата. Кредитната задлъжнялост е голяма, безработицата е   12.2%, а преките чуждестранни инвестиции продължвата да намаляват – спаднали са  с  40% през 2010.

Но пък има и достатъчно добри новини, които пораждат доверие и сигурност в дългосрочен план. Туристическият поток се е увеличил, усвояването на финансиране, осигурено от европейските фондове се е увеличило значително, износът остава стабилен.

От януари до ноември 2011експортът на България за страни извън ЕС се е увеличил с  26.5% на годишна база. Експортът към страните-членки се е увеличил с  33.8% на годишна база.

 

  Всички новини

Ако искате да живеете някъде със стил – „Клийвс“ е за Вас.

Предлагаме краткосрочно настаняване.

Нашите имоти са красиво обзаведени и са с отлично местоположение в София.

Кажете ни Вашите изисквания и очаквания!